مناقصه تامین خودرو سواری درون و برون شهری (شامل 9 راه و شهرسازی استان فارس
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه راه و شهرسازی استان فارس

شماره آگهی ۴۹/۹۷ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۱۰۲۲۷۷۲
انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۲۲
برگزاری : استان فارس
 
شرح آگهی : مناقصه تامین خودرو سواری درون و برون شهری (شامل ۹ دستگاه پراید و ۲۳ دستگاه پژو ۴۰۵ یا سمند)
شرایط : گواهی صلاحیت از اداره کلار و امور اجتماعی - گواهی امضا الکترونیکی
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۴۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۱۰/۲۷
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ تا ساعت ۱۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۱۱/۰۹ ساعت ۱۰
آدرس خرید اسناد : ستاد ایران ـ شیراز ـ بلوار مدرس اداره کل راه و شهرسازی استان فارس ـ اداره پیمان و رسیدگی
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه محرمانه این اداره کل واقع در بلوار ستارخان
۰۲۱۴۱۹۳۴-۰۲۱۸۸۹۶۹۷۳۷-۸۵۱۹۳۷۶۸ تلفن - فکس
- ایمیل http://iets.mporg.ir وب سایت
توضیحات : تجدید ـ یک مرحله ای ـ نوبت اول
منابع : نشریات استان فارس
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه تامین خودرو سواری درون و برون شهری (شامل 9 راه و شهرسازی استان فارسمناقصه تامین خودرو سواری درون و برون شهری (شامل 9 راه و شهرسازی استان فارس
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن