مناقصه پیمان غذایی کارکنان و ماموریت مرکز انتقال نفت شهید خطوط لوله و مخابرات نفت ایران - منطقه شمالشرق
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه خطوط لوله و مخابرات نفت ایران - منطقه شمالشرق

شماره آگهی ۲۶۰۵/۴۵۰/۹۷ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۱۰۲۳۱۰۱
انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۲۳
برگزاری : استان سمنان
 
شرح آگهی : مناقصه پیمان غذایی کارکنان و ماموریت مرکز انتقال نفت شهید سربرزگر شاهرود به صورت حجمی در شهرستان شاهرود با برآورد ۷,۱۲۲,۲۱۳,۰۹۸
شرایط : گواهینامه تعیین صلاحیت معتبر از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در زمینه آشپزخانه و رستوران - گواهی تایید صلاحیت ایمنی از اداره کار - فیش واریزی و یا معرفی نامه معتبر
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۳۰۰.۰۰۰ ریال به حساب ۷۹۰۱۰۰۰۰۴۱۰۱۰۴۶۸۷۱۲۰۲۱۶۷ IR بانک مرکزی / سپرده شركت در مناقصه ۳۵۶.۲۰۰.۰۰۰ ریال به صورت یک یا ترکیبی از ضمانتنامه های مندرج در آیین نامه معاملات دولتی و در صورت نقدی واریز به حساب ۷۹۰۱۰۰۰۰۴۱۰۱۰۴۶۸۷۱۲۰۲۱۶۷ IR بانک مرکزی
تاریخ دریافت اسناد : از چاپ آگهی نوبت اول تا ۵ روز پس از آگهی نوبت دوم در ساعات اداری
تاریخ ارسال مدارک : تا ده روز پس از آخرین مهلت دریافت اسناد در ساعات اداری
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۴/۳۰
آدرس خرید اسناد : استان سمنان، شاهرستان شاهرود، سه راه راه اهن، خیابان نفت، منطقه خطوط لوله و مخابرات شمال شرق، امور حقوقی و قراردادها
آدرس ارسال مدارک : استان سمنان، شاهرستان شاهرود، سه راه راه اهن، خیابان نفت، منطقه خطوط لوله و مخابرات شمال شرق، امور حقوقی و قراردادها
۰۲۳۳۲۳۶۳۹۳۰ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.ioptc.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت دوم
منابع : گسترش - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه پیمان غذایی کارکنان و ماموریت مرکز انتقال نفت شهید خطوط لوله و مخابرات نفت ایران - منطقه شمالشرقمناقصه پیمان غذایی کارکنان و ماموریت مرکز انتقال نفت شهید خطوط لوله و مخابرات نفت ایران - منطقه شمالشرق
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن