مناقصه واگذاری تامین سرویس ایاب و ذهاب کارکنان خود شامل تحقیق و تولید وسایل الکترونیک تکتا
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه تحقیق و تولید وسایل الکترونیک تکتا

شماره آگهی ۰۱/۹۷ ( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۱۰۲۳۱۵۵
انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۲۳
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری تامین سرویس ایاب و ذهاب کارکنان خود شامل ۱۰ نیمراه داخل شهر ون، ۲ نیمراه داخل شهر سواری و ۲ نیمراه خارج از شهر ون، ۴ نیمراه خارج شهر سواری با مشخصات درخواست به پیمانکار واجد شرایط
شرایط : ارائه اصل فیش واریزی و معرفی نامه
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۲۰۰.۰۰۰ ریال به حساب ۱۷۰۲/۸۰ نزد بانک مرکزی کد ۵۰ با شماره شبای ۱۱۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰۲۹۵۰۴۰۱۷۰۲۱ به نام شرکت پرداخت در کلیه شعب بانک ملی / سپرده شركت در مناقصه ۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به صورت ضمانتنامه بانکی یا موارد مندرج در اسناد مناقصه
تاریخ دریافت اسناد : لغایت ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ در ساعات اداری
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۱۲
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۱۴
آدرس خرید اسناد : بزرگراه شهید چمران، ابتدای خیابان ملاصدرا، شرکت تحقق و تولید وسایل الکترونیک - تکتا امور قراردادها
آدرس ارسال مدارک : امور قراردادها
۰۲۱۸۸۰۵۵۰۷۷ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.takta.com وب سایت
توضیحات : دو مرحله ای - نوبت دوم
منابع : جام جم - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه واگذاری تامین سرویس ایاب و ذهاب کارکنان خود شامل تحقیق و تولید وسایل الکترونیک تکتامناقصه واگذاری تامین سرویس ایاب و ذهاب کارکنان خود شامل تحقیق و تولید وسایل الکترونیک تکتا
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن