مناقصه خرید خدمات نظافت، جابه جایی مرسولات پستی و لوازم پست استان گیلان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه پست استان گیلان

شماره آگهی ۲/۹۷ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۱۰۲۳۲۰۷
انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۲۳
برگزاری : استان گیلان
 
شرح آگهی : مناقصه خرید خدمات نظافت، جابه جایی مرسولات پستی و لوازم اداری، مربوط به ۱۳ دستگاه ساختمان اداری
شرایط : دریافت گواهی امضای الکترونیکی
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال ضمانت نامه بانکی یا فیش واریزی بابت سپرده به حساب ۲۱۷۴۷۷۴۴۰۲۰۰۲ نزد بانک ملی
تاریخ دریافت اسناد : از ۱۳۹۷/۱۰/۲۰ لغایت ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ بمدت ۷ روز
تاریخ ارسال مدارک : بمدت ۱۰ روز از آخرین روز فروش اسناد ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ تا آخر وقت اداری ۱۳۹۷/۱۱/۰۶
تاریخ بازگشایی پاکات : ساعت ۹ صح ۱۳۹۷/۱۱/۰۷
آدرس خرید اسناد : از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
آدرس ارسال مدارک : از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
۰۱۳۳۳۱۱۳۲۴۵ تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت دوم - تجدید
منابع : جهان صنعت - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه خرید خدمات نظافت، جابه جایی مرسولات پستی و لوازم پست استان گیلانمناقصه خرید خدمات نظافت، جابه جایی مرسولات پستی و لوازم پست استان گیلان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن