مناقصه واگذای انجام امور به صورت حجمی به شرکت های شهرداری اراک
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری اراک

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۱۰۲۳۵۷
انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۲۳
برگزاری : استان مرکزی
 
شرح آگهی : مناقصه واگذای انجام امور به صورت حجمی به شرکت های ذیصلاح در ۴ ردیف : ۰۱-۱۰-۹۷ : واگذاری انجام امور اداره ارتباطات و امور بین الملل به صورت حجمی با برآورد ۶.۲۳۵.۹۴۶.۱۸۰ ریال و تضمین ۳۱۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۰۲-۱۰-۹۷ : واگذاری انجام امور تایپ و دبیرخانه شهرداری مرکز و مناطق ششگانه شهرداری اراک به صورت حجمی با برآورد ۱۱.۱۵۳.۴۹۷.۴۹۰ ریال و تضمین ۵۵۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۰۳-۱۰-۹۷ : واگذاری انجام خدمات عمومی (تنظیفات و خدمات) ساختمانهای شهرداری اراک به صورت حجمی با برآورد ۲۹.۵۱۱.۶۱۱.۵۶۲ ریال و تضمین ۱.۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۰۴-۱۰-۹۷ : واگذاری انجام امور نگهبانی شهرداری اراک به صورت حجمی با برآورد ۱۲.۱۳۲.۸۸۴.۰۰۴ ریال و تضمین ۶۰۷.۰۰۰.۰۰۰ ریال
شرایط : صلاحیت از مراجع ذیصلاح
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه واریز به حساب سپرده پیمانکاران شهرداری به شماره ۱۰۰۹۷۳۳۳۳۳۳۸ بانک شهر شعبه شهید بهشتی
تاریخ دریافت اسناد : ده روز پس از درج آگهي
تاریخ ارسال مدارک : ده روز پس از درج آگهي
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ راس ساعت ۱۵
آدرس خرید اسناد : امور قراردادهای شهرداری مرکز در خیابان جهاد فاز ۲ شهرک شهید بهشتی شهرداری اراک
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه شهرداری مرکز
۰۸۶۳۳۱۳۶۰۹۱-۳ تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : شهروند
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه واگذای انجام امور به صورت حجمی به شرکت های شهرداری اراکمناقصه واگذای انجام امور به صورت حجمی به شرکت های شهرداری اراک
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن