مناقصه اجرای کابل کشی محوطه بیمارستان رازی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۱۰۲۳۹۶۷
انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۲۳
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه اجرای کابل کشی محوطه بیمارستان رازی
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه به صورت ضمانتنامه بانکی و یا فیش بانکی واریز به شماره حساب ۱۳۳۵۴۰۸۹۷۴ بانک ملت شعبه علوم پزشکی اهواز
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۱۱/۲۵
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ تا پایان وقت اداری ۱۳۹۷/۱۱/۰۶
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۱۱/۰۷ از ساعت ۱۳
آدرس خرید اسناد : اهواز ساختمان سازمان مرکزی دانشگاه ـ ط سوم مدیریت حراست دانشگاه
آدرس ارسال مدارک : اهواز ـ ساختمان سازمان مرکزی دانشگاه طبقه سوم ـ مدیریت حراست دانشگاه
۰۶۱۳۳۳۳۷۰۷۹ - ۰۶۱۳۳۳۶۷۵۵۹ تلفن - فکس
- ایمیل nt.ajums.ac.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای ـ نوبت اول
منابع : نشریات استان خوزستان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه اجرای کابل کشی محوطه بیمارستان رازی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازمناقصه اجرای کابل کشی محوطه بیمارستان رازی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن