مناقصه 111-97 : خرید کنتور هوشمند سه فاز دیماندی ولتاژ توزیع نیروی برق شمال استان کرمان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه توزیع نیروی برق شمال استان کرمان

( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۱۰۲۴۲۴۴
انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۲۴
برگزاری : استان کرمان
 
شرح آگهی : مناقصه ۱۱۱-۹۷ : خرید کنتور هوشمند سه فاز دیماندی ولتاژ ثانویه به تعداد ۱۲۰۰ دستگاه با تضمین ۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۱۱۷-۹۷ : خرید کنتور هوشمند سه فاز دیماندی ولتاژ اولیه به تعداد ۲۷۵ دستگاه با تضمین ۳۷۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال
شرایط : گواهی حصول استاندارد تولید معتبر از مراجع ذیصلاح و ارائه تایپ تست از آزمایشگاه معتبر - فیش واریزی به مبلغ ۵۰۰.۰۰۰ ریال برای هر یک از اسناد
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۵۰۰.۰۰۰ ریال به حساب سپهر شماره ۰۱۰۱۸۲۴۷۶۴۰۰۵ بانک صادرات شعبه صنعتی کرمان
تاریخ دریافت اسناد : از ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ الی ۱۳۹۷/۱۰/۲۶
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۱۱/۰۷ تا ساعت ۹/۳۰ صبح
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۱۱/۰۷ از ساعت ۱۲/۳۰
آدرس خرید اسناد : کرمان، خیابان خواجوی کرمانی، خیابان توانیر، شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان، ساختمان شماره ۳ اداره تدارکات و قراردادها
آدرس ارسال مدارک : کرمان، خیابان خواجوی کرمانی، خیابان توانیر، دبیرخانه شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان
۰۳۴۳۲۵۲۰۰۰۳ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.nked.co.ir وب سایت
توضیحات : دو مرحله ای - نوبت دوم
منابع : جام جم - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه 111-97 : خرید کنتور هوشمند سه فاز دیماندی ولتاژ توزیع نیروی برق شمال استان کرمانمناقصه 111-97 : خرید کنتور هوشمند سه فاز دیماندی ولتاژ توزیع نیروی برق شمال استان کرمان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن