مناقصه طبخ و توزیع غذای مرکز آموزشی درمانی آیت اله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان زنجان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان زنجان

شماره آگهی ۲۰۰۹۷۳۵۴۶۰۰۰۰۱۳
کد آریاتندر : ۹۷۱۰۲۴۹۶۴۴۵۱۳
انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۲۴
برگزاری : استان زنجان
 
شرح آگهی : مناقصه طبخ و توزیع غذای مرکز آموزشی درمانی آیت اله موسوی، مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی و فوریت های پزشکی
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۱۰/۲۹
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۱۱/۰۹
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۱۱/۱۰
آدرس خرید اسناد : زنجان ضلع شمالی میدان آزادی- ستاد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : تودیع سپرده شرکت در مناقصه وفق شرایط مندرج در شرایط مناقصه می باشد.
منابع : ستاد ایران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه طبخ و توزیع غذای مرکز آموزشی درمانی آیت اله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان زنجانمناقصه طبخ و توزیع غذای مرکز آموزشی درمانی آیت اله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان زنجان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن