مناقصه عملیات اجرایی بخشی از شبکه اصلی فاضلاب خیابان امام آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۱۰۲۴۲۸۵
انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۲۴
برگزاری : استان سیستان و بلوچستان
 
شرح آگهی : مناقصه عملیات اجرایی بخشی از شبکه اصلی فاضلاب خیابان امام خمینی خیابان مطهری و بخشی از خطوط پراکنده شبکه اصلی فاضلاب شهر زهک با برآورد ۲۱,۹۷۹,۳۰۷,۷۱۴
شرایط : گواهینامه صلاحیت پیمانکاری در رشته آب حداقل پایه۵
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۲۰۰.۰۰۰ ریال / سپرده شركت در مناقصه ۱.۰۹۸.۹۶۶.۰۰۰ ریال به صورت رسید بانکی واریز وجه ـ ضمانتنامه بانکی و یا ضمانتنامه های صادره از سوی موسسات اعتباری غیربانکی
تاریخ دریافت اسناد : بمدت ۵ روز از انتشار آگهی نوبت اول
تاریخ ارسال مدارک : ده روز از آخرین روز توزیع اسناد
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
آدرس ارسال مدارک : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت دوم
منابع : ابتکار - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه عملیات اجرایی بخشی از شبکه اصلی فاضلاب خیابان امام آب و فاضلاب سیستان و بلوچستانمناقصه عملیات اجرایی بخشی از شبکه اصلی فاضلاب خیابان امام آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن