مناقصه ارزیابی کیفی مشاران جهت خرید خدمات مشاوره نظارت پروژه آب و فاضلاب روستایی استان کرمان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب و فاضلاب روستایی استان کرمان

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۱۰۲۴۱۴۷
انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۲۴
برگزاری : استان کرمان
 
شرح آگهی : مناقصه ارزیابی کیفی مشاران جهت خرید خدمات مشاوره نظارت پروژه های آب مجتمع های روستایی در سطح استان کرمان
شرایط : گواهی امضای الکترونیکی - رشته تخصص تاسیسات آب و فاضلاب مشاوره پایه ۲ - ۱ -- گواهی ایمنی
تاریخ دریافت اسناد : الی ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ ساعت ۱۴
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ ساعت ۱۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ ساعت ۸/۳۰
آدرس خرید اسناد : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) - کرمان، خیابان هزار و یکشب، نبش کوچه شماره ۲۱، شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کرمان، اداره مطالعات
آدرس ارسال مدارک : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) - کرمان، خیابان هزار و یکشب، نبش کوچه شماره ۲۱، شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کرمان، اداره مطالعات
۰۳۴۳۲۴۷۳۹۸۳-۶ تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : نوبت دوم
منابع : مناقصه و مزایده
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه ارزیابی کیفی مشاران جهت خرید خدمات مشاوره نظارت پروژه آب و فاضلاب روستایی استان کرمانمناقصه ارزیابی کیفی مشاران جهت خرید خدمات مشاوره نظارت پروژه آب و فاضلاب روستایی استان کرمان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن