مناقصه اجرای بخشی از شبکه جمع آوری فاضلاب صالح آباد آب و فاضلاب جنوب غربی استان تهران
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب و فاضلاب جنوب غربی استان تهران

شماره آگهی ۴۹/۹۷ ( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۱۰۲۴۲۳۸
انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۲۴
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه اجرای بخشی از شبکه جمع آوری فاضلاب صالح آباد (زون s۲) - مدت اجرای عملیات ۱۲ ماه شمسی با برآورد ۵۰,۵۹۹,۵۸۳,۷۴۰
شرایط : رتبه ۵ آب و سابقه کارهای مشابه و ثبت در سامانه ساجار و گوایه نامه صلاحیت ایمنی صادره از وزارت کار رفاه و امور اجتماعی
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۹۸۵.۰۰۰ ریال به حساب شماره ۲۷۰۶۹۷۷۳۹ بانک تجارت شعبه واوان / سپرده شركت در مناقصه ۲.۵۱۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ الی ۱۳۹۷/۱۰/۳۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ تا ساعت ۱۴
تاریخ بازگشایی پاکات : پاکت الف ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ ساعت ۱۴/۳۰
آدرس خرید اسناد : دبیرخانه مرکزی آب و فاضلاب جنوب غربی استان تهران در کیلومتر ۲۲ جاده ساوه، شهرک واوان، بلوار امام خمینی (ره)، روبروی پاسگاه نیروی انتظامی
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه مرکزی آب و فاضلاب جنوب غربی استان تهران در کیلومتر ۲۲ جاده ساوه، شهرک واوان، بلوار امام خمینی (ره)، روبروی پاسگاه نیروی انتظامی
- تلفن - فکس
- ایمیل http://swest.tpww.ir وب سایت
توضیحات : دو مرحله ای - نوبت اول
منابع : جام جم - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه اجرای بخشی از شبکه جمع آوری فاضلاب صالح آباد آب و فاضلاب جنوب غربی استان تهرانمناقصه اجرای بخشی از شبکه جمع آوری فاضلاب صالح آباد آب و فاضلاب جنوب غربی استان تهران
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن