مناقصه پیمان ایاب و ذهاب مرکز منطقه خوزستان و مراکز خطوط لوله و مخابرات نفت ایران - منطقه خوزستان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه خطوط لوله و مخابرات نفت ایران - منطقه خوزستان

شماره آگهی ۲۲۹۴/۳۵۰/۹۷ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۱۰۲۴۲۷۸
انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۲۴
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه پیمان ایاب و ذهاب مرکز منطقه خوزستان و مراکز انتقال نفت تابعه به تعداد ۲۷ دستگاه شامل پژو سواری ۱۵ دستگاه وانت دوکابین ۳ دستگاه و مینی بوس ۹ دستگاه با برآورد ۱۹,۶۶۷,۳۵۷,۱۸۵
شرایط : گواهینامه تعیین صلاحیت معتبر از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در زمینه حمل و نقل --- گواهی تایید صلاحیت ایمنی (از اداره کار)
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۳۰۰.۰۰۰ ريال به حساب شماره ir ۰۴۰۱۰۰۰۰۴۱۰۱۰۴۶۸۷۱۲۰۲۱۵۹ / سپرده شركت در مناقصه ۹۸۳.۵۰۰.۰۰۰ ريال به صورت یک یا ترکیبی از ضمانت نامه های مندرج در آئین نامه تضمین معاملات دولتی یا واریز وجه به حساب شماره ir ۰۴۰۱۰۰۰۰۴۱۰۱۰۴۶۸۷۱۲۰۲۱۵۹ بانک مرکزی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۰ روز پس از آخرین مهلت دریافت اسناد
تاریخ ارسال مدارک : ۱۰ روز پس از آخرین مهلت دریافت اسناد
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۷
آدرس خرید اسناد : اهواز خرمکوشک شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران منطقه خوزستان امور حقوقی و قراردادها
آدرس ارسال مدارک : اهواز خرمکوشک شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران منطقه خوزستان امور حقوقی و قراردادها
- تلفن - فکس
- ایمیل http:// www.ioptc.ir وب سایت
توضیحات : مهلت خرید اسناد مناقصه : تا ۵ روز پس از چاپ آگهی نوبت دوم در ساعت اداری --- یک مرحله ای - نوبت اول
منابع : 19 دی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه پیمان ایاب و ذهاب مرکز منطقه خوزستان و مراکز خطوط لوله و مخابرات نفت ایران - منطقه خوزستانمناقصه پیمان ایاب و ذهاب مرکز منطقه خوزستان و مراکز خطوط لوله و مخابرات نفت ایران - منطقه خوزستان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن