مناقصه بهره برداری، نگهداری، تعمیرات و رفع اتفاقات انشعابات، شبکه آب و فاضلاب استان آذربایجان غربی
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب و فاضلاب استان آذربایجان غربی

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۱۰۲۴۱۲۴
انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۲۴
برگزاری : استان آذربایجان غربی
 
شرح آگهی : مناقصه بهره برداری، نگهداری، تعمیرات و رفع اتفاقات انشعابات، شبکه و ایستگاههای پمپاژ فاضلاب شهر بوکان - مدت اجرا ۲۴ ماه با برآورد ۱۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
شرایط : پایه ۵ رشته آب از سازمان برنامه و بودجه و همچنین صلاحیت رتبه ۴ بهره برداری از تاسیسات فاضلاب از شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور - معرفی نامه و رسید واریز مبلغ مندرج
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال به حساب جاری سیبا ۰۱۰۵۷۱۹۷۷۴۰۰۵ بانک ملی / سپرده شركت در مناقصه ۵۱۹.۵۰۰.۰۰۰ ریال
تاریخ دریافت اسناد : از ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ الی ۱۳۹۷/۱۱/۰۲
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ ساعت ۹ صبح
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ راس ساعت ۱۱
آدرس خرید اسناد : ارومیه، چهارراه مخابرات، شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی دفتر قراردادها
آدرس ارسال مدارک : ارومیه، چهارراه مخابرات، شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی دفتر قراردادها
۰۴۴۳۱۹۴۵۳۷۳ تلفن ۰۴۴۳۱۹۴۵۳۷۶ فکس
- ایمیل http://www.iets.mporg.ir وب سایت
توضیحات : نوبت اول - یک مرحله ای
منابع : جهان اقتصاد - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه بهره برداری، نگهداری، تعمیرات و رفع اتفاقات انشعابات، شبکه آب و فاضلاب استان آذربایجان غربیمناقصه بهره برداری، نگهداری، تعمیرات و رفع اتفاقات انشعابات، شبکه آب و فاضلاب استان آذربایجان غربی
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن