مناقصه اصلاحیه : واگذاری فعالتیهای مشروحه به پیمانکاران واجد شرایط توزیع نیروی برق استان هرمزگان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه توزیع نیروی برق استان هرمزگان

( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۱۰۲۴۶۷
انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۲۴
برگزاری : استان هرمزگان
 
شرح آگهی : مناقصه اصلاحیه : واگذاری فعالتیهای مشروحه به پیمانکاران واجد شرایط در ۹ ردیف به شرح : ۹۷-۱۰۶ : تامین برق روستای گلمان از توابع شهرستان رودان شامل (احداث ۶۰۰۰ متر شبکه فشار متوسط هوایی، ۲۵۰ متر شبکه فشار ضعیف هوایی و احداث ۲ دستگاه پست هوایی) با برآورد ۷.۷۳۷.۲۲۸.۹۲۴ ریال و تضمین ۳۸۶.۸۶۲.۰۰۰ ریال و مدت زمان انجام کار ۳ ماه --- ۹۷-۱۰۷ : توسعه مشترکین روستایی در رودان شامل (احداث ۱۳۷۰ متر شبکه فشار ضعیف هوایی، ۱۱۴۳ متر شبکه فشار متوسط هوایی و ۶ دستگاه پست هوایی) با برآورد ۴.۵۴۰.۴۸۱.۹۰۰ ریال و تضمین ۲۲۷.۰۲۵.۰۰۰ ریال و مدت زمان انجام کار ۳ ماه --- ۹۷-۱۰۸ : توسعه مشترکین روستایی در لنگه شامل (احداث ۲۱۰۸ متر شبکه فشار ضعیف هوایی، ۸۶۰ متر شبکه فشار متوسط هوایی و ۴ دستگاه پست هوایی) با برآورد ۵.۰۲۳.۲۲۸.۴۹۲ ریال و تضمین ۲۵۱.۱۶۲.۰۰۰ ریال و مدت زمان انجام کار ۳ ماه --- ۹۷-۱۰۹ : توسعه مشترکین روستایی فاز ۲ در میناب شامل (احداث ۱۱۷۰ متر شبکه فشار ضعیف هوایی، ۷۰۰ متر شبکه فشار متوسط هوایی و ۷ دستگاه پست هوایی) با برآورد ۴.۶۴۹.۷۷۱.۸۶۴ ریال و تضمین ۲۳۲.۴۸۹.۰۰۰ ریال و مدت زمان انجام کار ۲ ماه --- ۹۷-۱۱۰ : توسعه مشترکین روستایی فاز ۱ در میناب شامل (احداث ۲۳۶۲ متر شبکه فشار ضعیف هوایی، ۱۱۴۹ متر شبکه فشار متوسط هوایی و ۴ دستگاه پست هوایی) با برآورد ۵.۲۱۴.۶۱۵.۰۱۲ ریال و تضمین ۲۶۰.۷۳۱.۰۰۰ ریال و مدت زمان انجام کار ۳ ماه --- ۹۷-۱۱۱ : توسعه مشترکین روستایی برق پارسیان شامل (احداث ۱۰۷۶ متر شبکه فشار ضعیف هوایی، ۱۲۰ متر شبکه فشار متوسط هوایی و احداث ۲ دستگاه پست هوایی) با برآورد ۲.۵۴۲.۷۹۰.۵۴۵ ریال و تضمین ۱۲۷.۱۴۰.۰۰۰ ریال و مدت زمان انجام کار ۳ ماه --- ۹۷-۱۱۲ : توسعه مشترکین روستایی برق حاجی آباد شامل (احداث ۱۶۷۰ متر شبکه فشار متوسط هوایی، ۷۹۰ متر شبکه فشار ضعیف هوایی و احداث ۵ دستگاه پست هوایی) با برآورد ۳.۹۱۵.۵۲۰.۵۶۸ ریال و تضمین ۱۹۵.۷۷۷.۰۰۰ ریال و مدت زمان انجام کار ۳ ماه --- ۹۷-۱۲۰ : توسعه مشترکین روستایی در رضوان شامل (احداث ۶ دستگاه پست هوایی، ۱۱۲۰ متر شبکه فشار ضعیف هوایی و احداث ۶۶۰ متر شبکه فشار متوسط هوایی) با برآورد ۳.۷۷۹.۸۶۲.۹۶۵ ریال و تضمین ۱۸۸.۹۹۴.۰۰۰ ریال و مدت زمان انجام کار ۲ ماه --- ۹۷-۱۲۱ : توسعه مشترکین روستایی در ناحیه یک بندرعباس شامل (احداث ۳ دستگاه پست هوایی، ۲۲۰ متر شبکه ضعیف هوایی و احداث ۷۹۵ متر شبکه فشار متوسط هوایی) با برآورد ۲.۶۳۵.۶۲۴.۵۸۱ ریال و تضمین ۱۳۱.۷۸۲.۰۰۰ ریال و مدت زمان انجام کار ۲ ماه
مبالغ : مبلغ خرید اسناد واریز به حساب ۲۱۷۰۰۹۵۴۱۷۰۰۶ بانک ملی به صورت الکترونیکی
تاریخ دریافت اسناد : ۵ روز پس از درج آگهي نوبت دوم
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) - بندرعباس، بلوار جمهوری اسلامی، جنب شهرک مسکونی زیتون، نیروگاه قدیم، شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان
آدرس ارسال مدارک : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)
۰۷۶۳۳۵۱۲۳۳۶-۳۱۲۰۱۵۲۵ تلفن ۰۷۶۳۳۵۱۲۳۳۶ فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : اصلاحیه - نوبت اول - دو مرحله ای
منابع : رویش ملت
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه اصلاحیه : واگذاری فعالتیهای مشروحه به پیمانکاران واجد شرایط توزیع نیروی برق استان هرمزگانمناقصه اصلاحیه : واگذاری فعالتیهای مشروحه به پیمانکاران واجد شرایط توزیع نیروی برق استان هرمزگان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن