مناقصه 123-97 : خرید تعداد بیست (20) دستگاه سکشنلایزر و توزیع نیروی برق استان هرمزگان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه توزیع نیروی برق استان هرمزگان

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۱۰۲۴۶۲۲
انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۲۴
برگزاری : استان هرمزگان
 
شرح آگهی : مناقصه ۱۲۳-۹۷ : خرید تعداد بیست (۲۰) دستگاه سکشنلایزر و تعداد ده (۱۰) دستگاه ریکلوزر گازی با تضمین ۷۹۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۱۲۴-۹۷ : خرید تعداد یکصد (۱۰۰) دستگاه آشکار ساز خطای خطوط فشار متوسط هوایی با قابلیت ارسال پیامک با تضمین ۵۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۱۲۵-۹۷ : خرید مقدار هفتادهزار (۷۰۰۰۰) متر انواع کابل فشار ضعیف مسی (کابل فشار ضعیف مسی ۶*۴ به مقدار ۵۰۰۰۰ متر و کابل فشار ضعیف مسی ۶*۲ به مقدار ۲۰۰۰۰ متر) با تضمین ۶۴۹.۰۰۰.۰۰۰ ریال
شرایط : فیش واریزی به مبلغ ۵۰۰.۰۰۰ ریال
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۵۰۰.۰۰۰ ریال به حساب سپهر شماره ۰۱۰۲۱۶۴۳۵۷۰۰۲ بانک صادرات شعبه گلشهر بندرعباس / سپرده شركت در مناقصه به صورت ضمانتنامه بانکی و یا کسر از مطالبات و یا واریز وجه نقد
تاریخ دریافت اسناد : ۲ روز پس از درج آگهي نوبت دوم به مدت پنج روز
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : سایت - بندرعباس، بلوار جمهوری اسلامی، جنب شهرک مسکونی زیتون (نیروگاه قدیم)، شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان
آدرس ارسال مدارک :
۰۷۶۳۳۵۱۲۳۴۴ تلفن ۰۷۶۳۳۵۱۲۳۳۶ فکس
- ایمیل http://www.tavanir.org.ir وب سایت
توضیحات : نوبت اول
منابع : فرصت امروز
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه 123-97 : خرید تعداد بیست (20) دستگاه سکشنلایزر و توزیع نیروی برق استان هرمزگانمناقصه 123-97 : خرید تعداد بیست (20) دستگاه سکشنلایزر و توزیع نیروی برق استان هرمزگان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن