مناقصه 081/7/97 : ارزیابی کیفی حفاظت فیزیکی، نظارت و خدمات راه و شهرسازی استان کرمان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه راه و شهرسازی استان کرمان

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۱۰۲۴۶۵۷
انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۲۴
برگزاری : استان کرمان
 
شرح آگهی : مناقصه ۰۸۱/۷/۹۷ : ارزیابی کیفی حفاظت فیزیکی، نظارت و خدمات ایاب و ذهاب با برآورد ۹.۰۹۱.۸۰۰.۰۰۰ ریال و تضمین ۴۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و مدت ۳۶۵ روز --- ۰۸۲/۷/۹۷ : ارزیابی کیفی عملیات اجرایی ارائه حفاظت فیزیکی و نگهبانی و آزادسازی اراضی تحت تصدی و تملک اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان با برآورد ۳۷.۲۸۹.۲۴۷.۵۳۵ ریال و تضمین ۱.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و مدت ۳۶۵ روز
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه براساس آیین نامه تضمین معاملات دولتی
تاریخ دریافت اسناد : از تاریخ نشر آگهی به مدت حداقل یک هفته
تاریخ ارسال مدارک : از آخرین روز مهلت دریافت اسناد به مدت دو هفته
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)
آدرس ارسال مدارک : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : نوبت اول - یک مرحله ای
منابع : نشریات استان کرمان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه 081/7/97 : ارزیابی کیفی حفاظت فیزیکی، نظارت و خدمات راه و شهرسازی استان کرمانمناقصه 081/7/97 : ارزیابی کیفی حفاظت فیزیکی، نظارت و خدمات راه و شهرسازی استان کرمان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن