مناقصه ارزیابی کیفی تهیه لیست کوتاه جهت اجرای پروژه های دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان لرستان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان لرستان

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۱۰۲۹۱۰۶۷
انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۲۹
برگزاری : استان لرستان
 
شرح آگهی : مناقصه ارزیابی کیفی تهیه لیست کوتاه جهت اجرای پروژه های بهداشتی درمانی عمرانی خود از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط
شرایط : گواهی نامه صلاحیت ساجاری در رتبه های مختلف و در رشته ی ابنیه و تاسیسات و تجهیزات
تاریخ دریافت اسناد : ده روز از تاریخ انتشار آگهی
تاریخ ارسال مدارک : دو هفته پس از آخرین روز دریافت اسناد
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک : خرم آباد ـ خ معلم ـ میدان معلم ـ میدان شهید انوشیروان رضایی دانشگاه علوم پزشکی لرستان دفتر فنی امور قررادادها
- تلفن - فکس
- ایمیل http://lums.ac.ir وب سایت
توضیحات : فراخوان نخست
منابع : نشریات استان لرستان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه ارزیابی کیفی تهیه لیست کوتاه جهت اجرای پروژه های دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان لرستانمناقصه ارزیابی کیفی تهیه لیست کوتاه جهت اجرای پروژه های دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان لرستان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن