مناقصه واگذاری جمع آوری و ساماندهی متکدیان در شهر آمل شهرداری آمل
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری آمل

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۱۱۰۱۸۶
انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۰۱
برگزاری : استان مازندران
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری جمع آوری و ساماندهی متکدیان در شهر آمل با برآورد ۳,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۱۹۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال ضمانتنامه بانکی و یا واریز وجه نقد به حساب سیبا ۰۲۲۰۶۶۸۹۸۲۰۰۰ به نام شهرداری آمل
تاریخ دریافت اسناد : از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم به مدت ۵ روز
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۱۱/۲۳
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ ساعت ۱۴/۳۰
آدرس خرید اسناد : سایت شهرداری - محل امور قراردادهای شهرداری
آدرس ارسال مدارک :
۰۱۱۴۴۲۲۹۰۰۱ تلفن ۰۱۱۴۴۲۵۹۴۹۷ فکس
- ایمیل www.amol.ir وب سایت
توضیحات : نوبت اول
منابع : شروع
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه واگذاری جمع آوری و ساماندهی متکدیان در شهر آمل شهرداری آملمناقصه واگذاری جمع آوری و ساماندهی متکدیان در شهر آمل شهرداری آمل
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن