مناقصه حفاری یک حلقه چاه به عمق 160 متر واقع پارکها و فضای سبز شهرداری نظرآباد
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه پارکها و فضای سبز شهرداری نظرآباد

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۱۱۰۲۶۳
انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۰۲
برگزاری : استان البرز
 
شرح آگهی : مناقصه حفاری یک حلقه چاه به عمق ۱۶۰ متر واقع در باغ شماره یک
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه %۵ مبلغ کل برآورد به صورت ضمانتنامه بانکی
تاریخ دریافت اسناد : پس از چاپ آگهی نوبت دوم حداکثر ظرف مدت ده روز
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۱۱/۱۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۱۱/۱۵
آدرس خرید اسناد : واحد امور مالی قراردادهای سازمان به آدرس کیلومتر ۸۵ اتوبان تهران ـ قزوین شهرستان نظرآباد خیابان تهران
آدرس ارسال مدارک : نظرآباد خیابان آیت ا.. خامنه ای سازمان پارکها و فضای سبز
۰۲۶۴۵۳۵۲۹۹۲-۴۵۳۶۳۲۷۳ تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : نوبت دوم - مرحله دوم
منابع : رسالت - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه حفاری یک حلقه چاه به عمق 160 متر واقع پارکها و فضای سبز شهرداری نظرآبادمناقصه حفاری یک حلقه چاه به عمق 160 متر واقع پارکها و فضای سبز شهرداری نظرآباد
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن