مناقصه احداث ساختمان اصلی و جانبی قرارگاه پلیس راه استان راهداری و حمل و نقل جاده ای استان ایلام
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه راهداری و حمل و نقل جاده ای استان ایلام

شماره آگهی ۳۹/۹۷/۸۳ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۱۱۰۲۲۶۱
انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۰۲
برگزاری : استان ایلام
 
شرح آگهی : مناقصه احداث ساختمان اصلی و جانبی قرارگاه پلیس راه استان ایلام - مدت اجرا ۱۲ ماه با برآورد ۳۹,۸۶۸,۳۴۱,۶۹۳
شرایط : رشته ابنیه و تاسیسات تجهیزات حداقل پایه ۵ - گواهی امضای الکترونیکی
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۱.۹۹۳.۴۱۷.۰۸۴ ریال به صورت یک یا ترکیبی از ضمانتنامه های آیین نامه تضمین معاملات دولتی
تاریخ دریافت اسناد : تا ۱۳۹۷/۱۱/۰۴
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۱۱/۱۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ ساعت ۱۰
آدرس خرید اسناد : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)
آدرس ارسال مدارک : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) - ایلام، بلوار مدرس، اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان ایلام، واحد دبیرخانه
۰۸۴۳۳۳۶۲۹۲۲-۳۳۳۳۰۱۹۵ تلفن ۰۸۴۳۳۴۱۶۳۸ فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : تجدید - یک مرحله ای
منابع : اطلاعات فناوران - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه احداث ساختمان اصلی و جانبی قرارگاه پلیس راه استان راهداری و حمل و نقل جاده ای استان ایلاممناقصه احداث ساختمان اصلی و جانبی قرارگاه پلیس راه استان راهداری و حمل و نقل جاده ای استان ایلام
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن