مناقصه Completion 10000 psi national iranian drilling company
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه national iranian drilling company

شماره آگهی PFP/KSH/۹۷/۰۰۲ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۱۱۰۲۹۴
انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۰۲
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه Completion ۱۰۰۰۰ psi
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
۰۶۱۳۴۱۴۸۵۶۹ تلفن - فکس
- ایمیل http:// www.nidc.ir وب سایت
توضیحات : نوبت دوم - به عکس اگهی مراجعه شود
منابع : tehran times
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه Completion 10000 psi national iranian drilling companyمناقصه Completion 10000 psi national iranian drilling company
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن