مناقصه خرید، ساخت، حمل و نصب چهار فروند پانتون فلزی بنادر و دریانوردی خرمشهر
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه بنادر و دریانوردی خرمشهر

شماره آگهی ۱۳/۹۷ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۱۱۰۲۱۶۵
انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۰۲
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه خرید، ساخت، حمل و نصب چهار فروند پانتون فلزی شناور (هشت پست اسکله) و متعقلات وابسته
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۵۰۰.۰۰۰ ریال به حساب درآمد بندر به شماره ۰۲۱۷۶۴۵۲۲۰۴۰۰۵ سیبا بانک ملی دفتر امور قراردادهای بندر خرمشهر
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ لغایت پایان وقت اداری ۱۳۹۷/۱۱/۰۸
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۱۱/۰۹ لغایت ساعت ۱۵.۴۵ روز ۱۳۹۷/۱۱/۲۳
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ ساعت ۱۰
آدرس خرید اسناد : خرمشهر ـ خ مولوی ـ میدان مولودی ـ اداره بندر و دریانوردی خرمشهر
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه مرکزی دستگاه مناقصه گزار
۰۶۱۵۳۵۰۷۱۵۹-۵۳۵۰۷۰۲۶ تلفن ۰۶۱۵۳۵۲۲۲۳۶ فکس
- ایمیل iets.mporg.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای
منابع : هدف و اقتصاد - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه خرید، ساخت، حمل و نصب چهار فروند پانتون فلزی بنادر و دریانوردی خرمشهرمناقصه خرید، ساخت، حمل و نصب چهار فروند پانتون فلزی بنادر و دریانوردی خرمشهر
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن