مناقصه 2097000101000093: احداث مدرسه 2 کلاسه پشه لر گنبد ـ نوسازی توسعه و تجهیز مدارس استان گلستان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه نوسازی توسعه و تجهیز مدارس استان گلستان

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۱۲۲۳۶۰۶
انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۲۳
برگزاری : استان گلستان
 
شرح آگهی : مناقصه ۲۰۹۷۰۰۰۱۰۱۰۰۰۰۹۳: احداث مدرسه ۲ کلاسه پشه لر گنبد ـ برآورد ۳.۰۶۰.۴۸۸.۶۴۴ ریال --- ۲۰۹۷۰۰۰۱۰۱۰۰۰۰۹۴: احداث مدرسه ۶ کلاسه حیدرآباد گرگان ـ برآورد ۱۴.۱۹۰.۴۳۵.۴۸۷ ریال --- ۲۰۹۷۰۰۰۱۰۱۰۰۰۰۹۵: اجرای مقاوم سازی مدرسه دستمزد کرند گند ـ برآورد ۱۲.۶۸۷.۵۷۹.۷۳۹ ریال --- ۲۰۹۷۰۰۰۱۰۱۰۰۰۰۹۶: تکمیل مدرسه ۳ کلاسه آی تمر گنبد برآورد ۳.۹۸۷.۷۵۰.۳۱۰ --- ۲۰۹۷۰۰۰۱۰۱۰۰۰۰۹۷: احداث مدرسه ۶ کلاسه قازانقایه مراوه تپه برآورد ۱۳.۷۱۳.۹۰۷.۰۰۵ ریال --- ۲۰۹۷۰۰۰۱۰۱۰۰۰۰۹۸: احداث مدرسه ۶ کلاسه ارشاد سلمان فارسی خان ببین رامیان برآورد ۵.۷۱۷.۹۰۰.۰۰۶ ریال ---
شرایط : گواهی مضای الکترونیکی ـ حداقل ۵ ابنیه
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ ساعت ۱۹
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ ساعت ۱۹
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ ساعت ۸
آدرس خرید اسناد : ستاد ایران ـ گرگان سایت اداری اداره کل نوسازی مدارس استان گلستان
آدرس ارسال مدارک : ستاد ایران
۰۱۷۳۲۴۸۰۰۴۰-۲ تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : نوبت اول یک مرحله ای
منابع : نشریات استان مازندران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه 2097000101000093: احداث مدرسه 2 کلاسه پشه لر گنبد ـ نوسازی توسعه و تجهیز مدارس استان گلستانمناقصه 2097000101000093: احداث مدرسه 2 کلاسه پشه لر گنبد ـ نوسازی توسعه و تجهیز مدارس استان گلستان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن