مناقصه احداث پست برق ۶۶/۶ کیلوولت ایستگاه پمپاژ تصفیه خانه آب منطقه ای فارس
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب منطقه ای فارس

کد آریاتندر : ۹۸۰۱۲۰۵۲۱۷
انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۲۰
برگزاری : استان فارس
 
شرح آگهی : مناقصه احداث پست برق ۶۶/۶ کیلوولت ایستگاه پمپاژ تصفیه خانه خط دوم آبرسانی به شیراز از سد درودزن با برآورد ۳۱۹,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰
شرایط : پيمانکارانی که براساس آئين نامه تشخيص صلاحيت پيمانکاران اجرای پروژه¬های صنعتی، دارای صلاحيت پيمانکاری طرح و ساخت (EPC) در رشته نيرو مي¬باشند و يا گروه مشارکت طرح و ساخت متشکل از پيمانکار با حداقل پايه سه (۳) در رشته نيرو (طبق آيين نامه اجرايی طبقه بندی و تشخيص صلاحيت پيمانکاران) و مهندسين مشاور با حداقل پايه دو (۲) در تخصص انتقال نيرو (براساس آيين نامه اجرايی تشخيص صلاحيت مشاوران) که دارای سوابق فنی و اجرايی مستند و معتبر هستند مجاز به شرکت در فرايند مناقصه مي¬باشند.
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۷.۹۰۰ میلیون ریال
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۸-۰۱-۲۷
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۸-۰۲-۲۳ ساعت ۱۵
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۸-۰۲-۲۹ ساعت ۱۰
آدرس خرید اسناد : سامانه تدارکات الکترونيکی SETADIRAN.IR
آدرس ارسال مدارک : سامانه تدارکات الکترونيکی SETADIRAN.IR - شيراز، بلوار ارم، شرکت سهامی آب منطقه¬ای فارس، مديريت حراست، اتاق ۱۳۲
۰۷۱۳۲۲۵۰۷۰۲ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.iets.mporg.ir وب سایت
توضیحات : تاریخ اعتبار پیشنهاد : ۱۳۹۸-۰۸-۲۳ ----
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه احداث پست برق ۶۶/۶ کیلوولت ایستگاه پمپاژ تصفیه خانه آب منطقه ای فارسمناقصه احداث پست برق ۶۶/۶ کیلوولت ایستگاه پمپاژ تصفیه خانه آب منطقه ای فارس
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن