مناقصه خرید کاغذ A4 مورد نیاز خود برای سال 98 امور مالیاتی استان اصفهان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه امور مالیاتی استان اصفهان

شماره آگهی ۲۰۹۸۰۰۳۵۴۳۰۰۰۰۰۱ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۸۰۱۲۰۱۵۲
انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۲۰
برگزاری : استان اصفهان
 
شرح آگهی : مناقصه خرید کاغذ A۴ مورد نیاز خود برای سال ۹۸
تاریخ دریافت اسناد : حداکثر تا پایان وقت اداری ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۱۴/۳۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۱۴/۳۰
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۸/۰۲/۰۳ ساعت ۹ صبح
آدرس خرید اسناد : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)
آدرس ارسال مدارک : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت اول
منابع : نسل فردا
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه خرید کاغذ A4 مورد نیاز خود برای سال 98 امور مالیاتی استان اصفهانمناقصه خرید کاغذ A4 مورد نیاز خود برای سال 98 امور مالیاتی استان اصفهان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن