مناقصه واگذاری مدیریت خدمات عمومی مرکز آموزشی درمانی (درمانگاه) فرهنگیان آموزش و پرورش استان فارس
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آموزش و پرورش استان فارس

شماره آگهی ۳/۹۸ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۸۰۱۲۱۷۴۱
انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۲۱
برگزاری : استان فارس
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری مدیریت خدمات عمومی مرکز آموزشی درمانی (درمانگاه) فرهنگیان فرهنگ شهر شیراز
شرایط : گواهی امضای الکترونیکی
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال ضمانتنامه بانکی یا به حساب سیبا شماره ۲۱۷۳۱۲۳۰۳۵۰۰۵ بانک ملی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ ساعت ۱۹
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ تا ۱۳۹۸/۰۲/۰۴ ساعت ۹
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۸/۰۲/۰۴ ساعت ۱۱ صبح
آدرس خرید اسناد : از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
آدرس ارسال مدارک : از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت دوم
منابع : نشریات استان فارس
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه واگذاری مدیریت خدمات عمومی مرکز آموزشی درمانی (درمانگاه) فرهنگیان آموزش و پرورش استان فارسمناقصه واگذاری مدیریت خدمات عمومی مرکز آموزشی درمانی (درمانگاه) فرهنگیان آموزش و پرورش استان فارس
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن