مناقصه خریداری مقدار محدودی چوب روسی و تخته چند لایی قرارگاه شهدای صنایع دفاعی منطقه اصفهان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه قرارگاه شهدای صنایع دفاعی منطقه اصفهان

شماره آگهی ۲/۹۸ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۸۰۱۲۴۳۰
انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۲۴
برگزاری : استان اصفهان
 
شرح آگهی : مناقصه خریداری مقدار محدودی چوب روسی و تخته چند لایی موردنیاز خود
تاریخ دریافت اسناد : ده روز از تاریخ نشر آگهی
تاریخ ارسال مدارک : ده روز از تاریخ نشر آگهی
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : ۷ کیلومتری جنوب زرین شهر مجتمع صنایع دفاع اصفهان ـ قرارگاه مهندسی و پشتیبانی بازرگانی
آدرس ارسال مدارک : ۷ کیلومتری جنوب زرین شهر مجتمع صنایع دفاع اصفهان ـ قرارگاه مهندسی و پشتیبانی بازرگانی
۰۳۱۵۲۳۲۲۰۲۵-۵۲۳۲۲۲۶ تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : اطلاعات - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه خریداری مقدار محدودی چوب روسی و تخته چند لایی قرارگاه شهدای صنایع دفاعی منطقه اصفهانمناقصه خریداری مقدار محدودی چوب روسی و تخته چند لایی قرارگاه شهدای صنایع دفاعی منطقه اصفهان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن