مناقصه خرید سیگار (فروردین) مورد نیاز ندامتگاههای خود زندانهای استان تهران
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه زندانهای استان تهران

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۸۰۱۲۵۱۰۸
انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۲۵
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه خرید سیگار (فروردین) مورد نیاز ندامتگاههای خود با برآورد ۱۱,۱۴۷,۵۰۰,۰۰۰
شرایط : گواهی امضای الکترونیکی
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۵۷۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال واریز به حساب شماره ۲۱۷۱۳۱۱۲۲۲۰۰۰ بانک ملی و یا ضمانتنامه بانکی
تاریخ دریافت اسناد : از ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ الی ۱۳۹۸/۰۲/۰۶ ساعت ۱۹
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۸/۰۲/۱۸ تا ساعت ۱۹
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ ساعت ۱۰/۳۰ صبح
آدرس خرید اسناد : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)
آدرس ارسال مدارک : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت اول
منابع : همشهری - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه خرید سیگار (فروردین) مورد نیاز ندامتگاههای خود  زندانهای استان تهرانمناقصه خرید سیگار (فروردین) مورد نیاز ندامتگاههای خود  زندانهای استان تهران
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن