مناقصه construction of water dealination plants in Halileh & Bandargah bushehr rural water and sewage water company
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه bushehr rural water and sewage water company

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۸۰۱۲۷۱۰۲
انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۲۷
برگزاری : استان بوشهر
 
شرح آگهی : مناقصه construction of water dealination plants in Halileh & Bandargah Rural complex project through a B.O.O with production capacity of ۱۰۰۰ m۳/day
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
۰۷۷۳۳۳۲۰۳۱۷-۹-۳۳۳۳۰۸۵۰-۵۱ تلفن ۰۷۷۳۳۳۲۰۳۲۳ فکس
- ایمیل http:// www.abfar-bushehr.ir وب سایت
توضیحات : نوبت دوم - به عکس آگهی مراجعه شود
منابع : iran news
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه construction of water dealination plants in Halileh & Bandargah bushehr rural water and sewage water companyمناقصه construction of water dealination plants in Halileh & Bandargah bushehr rural water and sewage water company
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن