مناقصه ارزیابی کیفی - خرید قطعات مربوط به AIR MOTOR شرکت ملی حفاری ایران
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شرکت ملی حفاری ایران

شماره آگهی FP/۰۴-۹۸/۰۱۰ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۸۰۱۲۷۱۵۰
انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۲۷
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه ارزیابی کیفی - خرید قطعات مربوط به AIR MOTOR FOR VARCO PNEUMATIC SAFETY SPINNING MODEL SS-W۴۰ با برآورد ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ارائه فیش واریزی به مبلغ ۵۱۰.۰۰۰ ریال به حساب ۴۰۰۱۱۱۴۰۰۴۰۲۰۴۹۱ نزد بانک مرکزی بنام این شرکت / سپرده شركت در مناقصه ۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال - ۵.۱۹۷ یورو - ضمانتنامه بانکی یا ضمانتنامه های صادره از موسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزی یا اصل فیش واریز وجه نقد به حساب ۴۰۰۱۱۱۴۰۰۶۳۷۶۶۳۶ نزد بانک مرکزی
تاریخ دریافت اسناد : از یک روز پس از نوبت دوم تا ده روز پس از آن
تاریخ ارسال مدارک : ۳۵ روز از آخرین روز دریافت اسناد
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : اهواز - بلوار پاسداران - بالاتر از میدان فرودگاه - شرکت ملی حفاری ایران - ساختمان پایگاه عملیاتی - طبقه اول - سالن ۱۱۳ - اداره تدارکات خارجی کالا
آدرس ارسال مدارک : اهواز - بلوار پاسداران - بالاتر از میدان فرودگاه - شرکت ملی حفاری ایران - ساختمان پایگاه عملیاتی - طبقه اول - پارت B اتاق ۱۰۷ دبیرخانه کمیسیون مناقصات
۰۶۱۳۴۱۴۸۲۵۳ تلفن - فکس
- ایمیل www.nidc.ir وب سایت
توضیحات : نوبت اول - یک مرحله ای
منابع : اخبار صنعت
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه ارزیابی کیفی - خرید قطعات مربوط به AIR MOTOR شرکت ملی حفاری ایرانمناقصه ارزیابی کیفی - خرید قطعات مربوط به AIR MOTOR شرکت ملی حفاری ایران
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن