مناقصه 20/97 : ارزیابی کیفی احداث و آسفالت راه روستایی راه و شهرسازی استان خراسان رضوی
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه راه و شهرسازی استان خراسان رضوی

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۸۰۱۲۷۱۱۳
انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۲۷
برگزاری : استان خراسان رضوی
 
شرح آگهی : مناقصه ۲۰/۹۷ : ارزیابی کیفی احداث و آسفالت راه روستایی میر محمد به قلعه سنگی و حسن آباد صوفی شهرستان فریمان (نوبت سوم) با برآورد ۲۷.۰۵۱.۸۷۱.۱۱۴ ریال --- ۳۴/۹۷ : ارزیابی کیفی احداث و آسفالت راه روستایی قزل قلعه - دزق شهرستاننیشابور بخش سرولایت (نوبت دوم) با برآورد ۴.۳۸۶.۷۵۲.۴۷۶ ریال --- ۵۵/۹۷ : ارزیابی کیفی احداث و آسفالت راه روستایی سراجه - ترخاص شهرستان خوشاب با برآورد ۹.۳۵۹.۱۹۶.۴۱۱ ریال --- ۵۸/۹۷ : ارزیابی کیفی احداث و آسفالت راه روستایی نهالدان- علی آباد - مور شهرستان داورزن با برآورد ۳۴.۳۵۶.۷۵۵.۳۴۸ ریال --- ۵۹/۹۷ : ارزیابی کیفی احداث و آسفالت راه روستایی کلاته تیرکمان - چنار - دهنو شهرستان سبزوار بخش ششتمد با برآورد ۳۲.۹۴۷.۰۹۸.۹۵۴ ریال --- ۳۸/۹۷ : احداث و آسفالت قسمتی از راه روستایی اندیشه- ده حسینی شهرستان نیشابور با برآورد ۲۴.۰۴۸.۰۶۹.۴۴۷ ریال
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
آدرس ارسال مدارک : از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای
منابع : قدس
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه 20/97 : ارزیابی کیفی احداث و آسفالت راه روستایی راه و شهرسازی استان خراسان رضویمناقصه 20/97 : ارزیابی کیفی احداث و آسفالت راه روستایی راه و شهرسازی استان خراسان رضوی
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن