مناقصه امور حفاظت فیزیکی خود شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان

شماره آگهی ۱۹۵/۹۸/۳۶/۵۵ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۸۰۱۲۹۵۸۸
انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۲۹
برگزاری : استان همدان
 
شرح آگهی : مناقصه امور حفاظت فیزیکی خود
شرایط : دریافت گواهی امضای الکترونیکی (توکن)
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۵۰۰.۰۰۰ ریال / سپرده شركت در مناقصه ۴۸۶.۸۹۳.۵۷۸ ریال ضمانتنامه بانکی یا فیش واریزی به حساب شبا IR۲۵۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰۳۹۷۰۴۰۰۵۷۹۱ نزد بانک مرکزی
تاریخ دریافت اسناد : از ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ تا ساعت ۱۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۰۴
تاریخ ارسال مدارک : تا ساعت ۱۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ساعت ۱۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۵
آدرس خرید اسناد : سامانه ستاد
آدرس ارسال مدارک : سامانه ستاد --- دبیرخانه کمیسیون معاملات سازمان واقع در همدان میدان امام حسین ابتدای خیابان اراک
۰۸۱۳۲۶۴۶۷۲۰-۲۲ تلفن - فکس
- ایمیل www.assc.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت دوم
منابع : نشریات استان همدان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه امور حفاظت فیزیکی خود  شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدانمناقصه امور حفاظت فیزیکی خود  شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن