مناقصه واگذاری برون سپاری ارائه خدمات امداد، نگهداری، تعمیرات و آب و فاضلاب استان همدان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب و فاضلاب استان همدان

شماره آگهی ۱۰۹/۹۸ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۸۰۱۲۹۵۹۱
انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۲۹
برگزاری : استان همدان
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری برون سپاری ارائه خدمات امداد، نگهداری، تعمیرات و انجام خدمات پیشگیرانه تاسیسات توزیع آب سطح شهرستان همدان با برآورد ۱۹,۹۴۱,۶۶۵,۲۴۰
شرایط : گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و گواهینامه صلاحیت معتبر از سازمان برنامه و بودجه کشور (حداقل پایه ۵ در رشته آب) یا گواهینامه صلاحیت بهره برداری از شبکه، انشعابات و مخازن آب از وزارت نیرو - درخواست کتبی و فیش واریزی به مبلغ ۳۰۰.۰۰۰ ریال
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۳۰۰.۰۰۰ ریال به حساب سپهر بانک صادرات ۰۱۰۱۳۹۶۱۹۷۰۰۱ / سپرده شركت در مناقصه ۳۰۹.۸۲۴.۹۹۶ ریال واریز به حساب سپهر بانک صادرات ۰۱۰۱۳۹۶۱۹۷۰۰۱ و یا چک بانکی تضمینی و یا تضمین های معتبر و یا مطالبات قطعی تایید شده نزد شرکت بلوکه
تاریخ دریافت اسناد : الی ۱۳۹۸/۰۲/۰۴
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ تا پایان وقت اداری
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۱۰
آدرس خرید اسناد : همدان، میدان بیمه، جنب اداره ثبت احوال، شرکت آب و فاضلاب استان همدان، دفتر قراردادهای شرکت
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه شرکت
- تلفن - فکس
- ایمیل http://www.hww.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت دوم
منابع : نشریات استان همدان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه واگذاری برون سپاری ارائه خدمات امداد، نگهداری، تعمیرات و آب و فاضلاب استان همدانمناقصه واگذاری برون سپاری ارائه خدمات امداد، نگهداری، تعمیرات و آب و فاضلاب استان همدان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن