مناقصه واگذاری عملیات انجام امور خدماتی و تنظیف ابنیه و مدیریت تولید برق جنوب فارس
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه مدیریت تولید برق جنوب فارس

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۸۰۱۲۹۷۵۶
انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۲۹
برگزاری : استان فارس
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری عملیات انجام امور خدماتی و تنظیف ابنیه و تاسیسات و همچنین عملیات نگهداری فضای سبز نیروگاه گازی کنگان
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۱۰۰.۰۰۰ ريال به حساب شماره ۴۲۶۰۹۱۱۰۰۰۲۷۲۹ / سپرده شركت در مناقصه ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال به صورت وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی معتبر
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ الی ۱۳۹۸/۰۲/۰۴
تاریخ ارسال مدارک : تا ساعت ۱۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۰
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : مراجعه به سایت
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل http:// www.sfpgmc.co.ir وب سایت
منابع : نشریات استان فارس
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه واگذاری عملیات انجام امور خدماتی و تنظیف ابنیه و مدیریت تولید برق جنوب فارسمناقصه واگذاری عملیات انجام امور خدماتی و تنظیف ابنیه و مدیریت تولید برق جنوب فارس
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن