مناقصه خرید هفت قلم انواع کابل ژله فیلد خاکی شامل: مخابرات ایران منطقه فارس
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه مخابرات ایران منطقه فارس

شماره آگهی ۱/۹۸ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۸۰۲۰۴۱۵۲۵
انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۰۴
برگزاری : استان فارس
 
شرح آگهی : مناقصه خرید هفت قلم انواع کابل ژله فیلد خاکی شامل: کابل ۲۰/۰۴ ژله فیلد خاکی ۳۰۰۰ متر --- کابل ۳۰/۰۴ ژله فیلد خاکی ۷۰۰۰ متر --- کابل ۴۰/۰۴ ژله فیلد خاکی ۲۰۰۰ متر --- کابل ۵۰/۰۴ ژله فیلد خاکی ۱۱۰۰۰ متر --- کابل ۱۰۰/۰۴ ژله فیلد خاکی ۱۸۰۰۰ متر --- کابل ۱۵۰/۰۴ ژله فیلد خاکی ۱۰۰۰ متر --- کابل ۲۰۰/۰۴ ژله فیلد خاکی ۴۰۰۰ متر
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۱۰۰.۰۰۰ ریال به حساب شماره ۱۵۶۷۸۹۱۰۰۵ بانک ملت شعبه سراسری / سپرده شركت در مناقصه ۸۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۸/۰۲/۰۹ تا پایان وقت اداری
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ تا ساعت ۱۵
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۸/۰۲/۱۷ ساعت ۱۴
آدرس خرید اسناد : سایت شرکت
آدرس ارسال مدارک : واحد دبیرخانه
- تلفن - فکس
- ایمیل WWW.fARS.TCF.IR وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای
منابع : ابتکار - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه خرید هفت قلم انواع کابل ژله فیلد خاکی شامل: مخابرات ایران منطقه فارسمناقصه خرید هفت قلم انواع کابل ژله فیلد خاکی شامل: مخابرات ایران منطقه فارس
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن