مناقصه خرید 30 لینک رادیو IP BASE مخابرات ایران منطقه فارس
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه مخابرات ایران منطقه فارس

شماره آگهی ۲/۹۸ ( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۸۰۲۲۲۱۵۷
انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۲۲
برگزاری : استان فارس
 
شرح آگهی : مناقصه خرید ۳۰ لینک رادیو IP BASE
تاریخ دریافت اسناد : تا پایان وقت اداری ۱۳۹۸/۰۲/۲۸
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : تمدید
منابع : قدس
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه خرید 30 لینک رادیو IP BASE  مخابرات ایران منطقه فارسمناقصه خرید 30 لینک رادیو IP BASE  مخابرات ایران منطقه فارس
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن