مناقصه ۹۸۱۰۱۰۱۳۵ پروژه عوارض برق اصلاح و توزیع برق استان مازندران
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه توزیع برق استان مازندران

کد آریاتندر : ۹۸۰۲۲۵۳۱۵۹
انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۲۵
برگزاری : استان مازندران
 
شرح آگهی : مناقصه ۹۸۱۰۱۰۱۳۵ پروژه عوارض برق اصلاح و بهینه سازی روستایی بند د امور توزیع برق فریدونکنار
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۸-۰۲-۲۶
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۸-۰۳-۰۵
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۸-۰۳-۰۵
آدرس خرید اسناد : سامانه تدارکات الکترونيکی دولت به آدرس www.setadiran.ir
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : تاریخ اعتبار پیشنهاد : ۱۳۹۸-۰۶-۰۵ ----  
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه ۹۸۱۰۱۰۱۳۵    پروژه عوارض برق اصلاح و توزیع برق استان مازندرانمناقصه ۹۸۱۰۱۰۱۳۵    پروژه عوارض برق اصلاح و توزیع برق استان مازندران
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن