مناقصه واگذاری مشاغل خدماتی 516 نفر از پرسنل موردنیاز خود
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه واگذاری مشاغل خدماتی

کد آریاتندر : ۹۸۰۲۲۹۲۰
انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۲۹
برگزاری : استان همدان
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری مشاغل خدماتی
--array(9) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [8]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
شرایط : گواهینامه تاییدیه صلاحیت ایمنی و واجد شرایط
تاریخ دریافت اسناد : از تاریخ انتشار آگهی به مدت ۵ روز
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۸/۰۳/۱۹ ساعت ۱۲
تاریخ بازگشایی پاکات : الف و ب ۱۳۹۸/۰۳/۲۰ و ج ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ ساعت ۱۰
توضیحات : دو مرحله ای - نوبت دوم
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه واگذاری مشاغل خدماتی 516 نفر از پرسنل موردنیاز خود مناقصه واگذاری مشاغل خدماتی 516 نفر از پرسنل موردنیاز خود
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن