مناقصه روکش آسفالت محور شهید صالحی بندپی غربی
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای روکش آسفالت محور شهید صالحی بندپی غربی - گتاب - گاوانکلا شهرستان بابل

کد آریاتندر : ۹۸۰۲۲۹۹۶۶۲۲۶۹
انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۲۹
برگزاری : استان مازندران
 
شرح آگهی : مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای روکش آسفالت محور شهید صالحی بندپی غربی - گتاب - گاوانکلا شهرستان بابل با برآورد ۹
--array(9) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [8]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۸/۰۳/۱۱
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۸/۰۳/۲۱
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۸/۰۳/۲۲
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه روکش آسفالت محور شهید صالحی   بندپی غربی مناقصه روکش آسفالت محور شهید صالحی   بندپی غربی
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن