استعلام خرید کاغذ A4 ( از ایران کد مشابه استفاده
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی استعلام خرید کاغذ A۴ ( از ایران کد مشابه استفاده شده است )

کد آریاتندر : ۹۸۰۳۰۱۱۱۹۸۰۰۳۵۵۱۰۰۰۰۲۲
انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۰۱
برگزاری : استان اصفهان
 
شرح آگهی : استعلام خرید کاغذ A۴ ( از ایران کد مشابه استفاده شده است )
--array(9) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [8]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
تاریخ دریافت اسناد : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۸-۰۳-۰۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
استعلام خرید کاغذ A4 ( از ایران کد مشابه استفاده استعلام خرید کاغذ A4 ( از ایران کد مشابه استفاده
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن