مناقصه احداث مدرسه 2 کلاسه علی اصغر نژک پارود راسک
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث مدرسه ۲ کلاسه علی اصغر نژک پارود راسک

کد آریاتندر : ۹۸۰۳۰۱۹۶۶۳۶۱۹
انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۰۱
برگزاری : استان سیستان و بلوچستان
 
شرح آگهی : مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث مدرسه ۲ کلاسه علی اصغر نژک پارود راسک
--array(9) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [8]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۸/۰۳/۰۹
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۸/۰۳/۱۹
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۸/۰۳/۲۰
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه احداث مدرسه 2 کلاسه علی اصغر نژک پارود راسک مناقصه احداث مدرسه 2 کلاسه علی اصغر نژک پارود راسک
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن