مناقصه واگذاری خدمات موردنیاز در 4 ردیف شامل: 1680/98: برونسپاری بهره توزیع نیروی برق استان اصفهان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه توزیع نیروی برق استان اصفهان

( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۸۰۳۰۱۶۶۷
انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۰۱
برگزاری : استان اصفهان
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری خدمات موردنیاز در ۴ ردیف شامل: ۱۶۸۰/۹۸: برونسپاری بهره برداری برق شهرستان مبارکه با تضمین ۷۲۰.۲۰۰.۰۰۰ ریال --- ۱۶۸۱/۹۸: برونسپاری بهره برداری برق شهرستان سمیرم با تضمین ۷۸۱.۱۲۰.۰۰۰ ریال --- ۱۶۸۲/۹۸: برونسپاری بهره برداری برق شهرستان تیران و کرون با تضمین ۶۳۹.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۱۶۸۳/۹۸: برونسپاری بهره برداری برق شهرستان گلپایگان با تضمین ۷۰۷.۵۰۰.۰۰۰ ریال
مبالغ : مبلغ خرید اسناد یکصد هزار ریال واریز به حساب جاری سپره صادرات به شماره ۰۱۰۱۶۷۳۳۱۴۰۰۷ به نام شرکت توزیع بق استان اصفهان / سپرده شركت در مناقصه ضمانتنامه بانکی و یا ضماننامه صادره از موسسات بیمه گر و بیمه مرکزی و یا گواهی خالص مطالبات قطعی تایید شده از سوی شرکت و یا واریز به حاب جاری سپهر صادرات ۰۱۰۱۶۷۳۳۱۴۰۰۷ به نام شرکت توزیع برق استان اصفهان
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ تا پایان وقت اداری ۱۳۹۸/۰۳/۰۷
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۸/۰۳/۰۸ لغایت ۱۳۹۸/۰۳/۲۰
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۸/۰۳/۲۰
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک : اصفهان - چهارباغ بالا - خیابان شریعتی - دبیرخانه شرکت توزیع برق استان اصفهان
۰۳۱۳۶۲۷۳۰۱۱-۱۳ تلفن - فکس
- ایمیل WWW.EPEDC.IR وب سایت
توضیحات : دو مرحله ای
منابع : نشریات استان اصفهان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه واگذاری خدمات موردنیاز در 4 ردیف شامل:
1680/98: برونسپاری بهره توزیع نیروی برق استان اصفهانمناقصه واگذاری خدمات موردنیاز در 4 ردیف شامل:
1680/98: برونسپاری بهره توزیع نیروی برق استان اصفهان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن