استعلام مرمت جبهه غربی محوطه بقعه تاریخی پیربکران پرداخت
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی استعلام مرمت جبهه غربی محوطه بقعه تاریخی پیربکران پرداخت اسناد خزانه

کد آریاتندر : ۹۸۰۳۰۱۱۱۹۸۰۰۳۳۶۵۰۰۰۱۰۲
انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۰۱
برگزاری : استان اصفهان
 
شرح آگهی : استعلام مرمت جبهه غربی محوطه بقعه تاریخی پیربکران پرداخت اسناد خزانه
--array(9) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [8]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
تاریخ دریافت اسناد : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۸-۰۳-۰۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
استعلام مرمت جبهه غربی محوطه بقعه تاریخی پیربکران  پرداخت استعلام مرمت جبهه غربی محوطه بقعه تاریخی پیربکران  پرداخت
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن