استعلام مرمت گرمابه شریفیه طبق لیست پیوست اعتبار به
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی استعلام مرمت گرمابه شریفیه طبق لیست پیوست اعتبار به صورت اسناد خزانه سررسید ۱۳۹۸/۶/۲۷

کد آریاتندر : ۹۸۰۳۰۱۱۱۹۸۰۰۳۱۶۹۰۰۰۰۱۵
انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۰۱
برگزاری : استان قزوین
 
شرح آگهی : استعلام مرمت گرمابه شریفیه طبق لیست پیوست اعتبار به صورت اسناد خزانه سررسید ۱۳۹۸/۶/۲۷
--array(9) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [8]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
تاریخ دریافت اسناد : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۸-۰۳-۰۷
تاریخ بازگشایی پاکات : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
استعلام مرمت گرمابه شریفیه طبق لیست پیوست  اعتبار به استعلام مرمت گرمابه شریفیه طبق لیست پیوست  اعتبار به
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن