مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث شبکه فشار متوسط
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث شبکه فشار متوسط ۲۰ کیلوولت معادن انابد - بردسکن

کد آریاتندر : ۹۸۰۳۰۲۹۶۶۳۸۶۷
انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۰۲
برگزاری : استان خراسان رضوی
 
شرح آگهی : مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث شبکه فشار متوسط ۲۰ کیلوولت معادن انابد - بردسکن
--array(9) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [8]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۸/۰۳/۱۱
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۸/۰۳/۲۶
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۸/۰۳/۲۷
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث شبکه فشار متوسط مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث شبکه فشار متوسط
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن