مناقصه ارزیابی کیفی برق رسانی به ساختمانها و تاسیسات بهره
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه ارزیابی کیفی برق

کد آریاتندر : ۹۸۰۳۰۲۱۸۴
انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۰۲
برگزاری : استان بوشهر
 
شرح آگهی : مناقصه ارزیابی کیفی برق با برآورد ۲۳,۰۴۲,۲۸۵,۲۸۳
--array(9) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [8]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
شرایط : رتبه ۵ نیرو
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ تا ۱۳۹۸/۰۳/۰۵ ساعت ۱۵
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۸/۰۳/۱۹ ساعت ۱۵
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۸/۰۳/۲۰ ساعت ۱۰ صبح
توضیحات : نوبت دوم
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه ارزیابی کیفی برق رسانی به ساختمانها و تاسیسات بهره مناقصه ارزیابی کیفی برق رسانی به ساختمانها و تاسیسات بهره
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن