مناقصه انجام امور ترابری درون و برون شهری در سال سازمان غذا و دارو
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه سازمان غذا و دارو

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۸۰۳۰۲۴
انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۰۲
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه انجام امور ترابری درون و برون شهری در سال ۱۳۹۸
شرایط : گواهی امضای الکترونیکی
تاریخ دریافت اسناد : لغایت ۱۳۹۸/۰۳/۰۵
تاریخ ارسال مدارک : تا ساعت ۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۰
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۸/۰۳/۲۰ ساعت ۱۰
آدرس خرید اسناد : از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت --- تهران خیابان توحید نبش نیایش شرقی ساختمان شماره ۵ معاونت توسعه مدیریت و منابع سازمان غذا و دارو
آدرس ارسال مدارک : از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت --- تهران خیابان توحید نبش نیایش شرقی ساختمان شماره ۵ معاونت توسعه مدیریت و منابع سازمان غذا و دارو
۰۲۱۶۶۴۲۷۹۲۷-۶۶۹۲۰۰۲۵ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.iets.mporg.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت دوم
منابع : کیهان - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه انجام امور ترابری درون و برون شهری در سال سازمان غذا و دارومناقصه انجام امور ترابری درون و برون شهری در سال سازمان غذا و دارو
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن