مناقصه خرید سیم هادی خط 63 کیلوولت دومداری باندل دوتایی برق منطقه ای مازندران
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه برق منطقه ای مازندران

شماره آگهی ۱۳-۱/۹۸ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۸۰۳۰۲۶۱
انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۰۲
برگزاری : استان گلستان
 
شرح آگهی : مناقصه خرید سیم هادی خط ۶۳ کیلوولت دومداری باندل دوتایی مجتمع پرورش میگوی گمیشان
شرایط : گواهی امضای الکترونیکی
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۵۰۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال به صورت ضمانتنامه بانکی و یا فیش واریزی و یا یکی از موارد مندرج در تصویب نامه هیات وزیران
تاریخ دریافت اسناد : از ۱۳۹۸/۰۳/۰۲ الی ۱۳۹۸/۰۳/۰۷
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ ساعت ۱۵/۳۵
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۸/۰۳/۱۹ راس ساعت ۸/۳۰ صبح
آدرس خرید اسناد : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)
آدرس ارسال مدارک : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) - ساری، دبیرخانه شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان
- تلفن - فکس
- ایمیل http://www.mazrec.co.ir/tender وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت دوم
منابع : سیاست روز - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه خرید سیم هادی خط 63 کیلوولت دومداری باندل دوتایی برق منطقه ای مازندرانمناقصه خرید سیم هادی خط 63 کیلوولت دومداری باندل دوتایی برق منطقه ای مازندران
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن