مناقصه بهینه سازی سیستم DC پست 230 کیلو ولت همدان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه بهینهسازی سیستم ...

کد آریاتندر : ۹۸۰۳۰۲۱۸۱
انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۰۲
برگزاری : استان همدان
 
شرح آگهی : مناقصه بهینهسازی سیستم ... با برآورد ۴,۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰
--array(9) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [8]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
شرایط : گواهی امضای الکترونیکی
تاریخ دریافت اسناد : لغایت ۱۳۹۸/۰۳/۰۸
تاریخ ارسال مدارک : تا ساعت ۱۲ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۸
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۸/۰۳/۱۹ ساعت ۱۰:۳۰ صبح
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت دوم
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه بهینه سازی سیستم DC پست 230 کیلو ولت همدان مناقصه بهینه سازی سیستم DC پست 230 کیلو ولت همدان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن