مناقصه خرید و حمل تجهیزات سیستم نت کنترل BMS
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه خرید و حمل تجهیزات سیستم نت کنترل --

کد آریاتندر : ۹۸۰۳۰۲۱۱۰
انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۰۲
برگزاری : استان خراسان رضوی
 
شرح آگهی : مناقصه خرید و حمل تجهیزات سیستم نت کنترل --
--array(9) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [8]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۸/۰۳/۲۲
تاریخ بازگشایی پاکات :
توضیحات : تجدید - نوبت اول
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه خرید و حمل تجهیزات سیستم نت کنترل BMS مناقصه خرید و حمل تجهیزات سیستم نت کنترل BMS
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن